ZEB I NORDEN

Under 2012 öppnade vi vårt kontor i Stockholm och etablerade därigenom vår närvaro på den nordiska marknaden.

Sedan dess har vi utvecklats till en av de ledande leverantörerna av konsulttjänster till den finansiella sektorn i norden. Förutom våra traditionella kompetensområden inom ”Management Consulting & Advisory Services” erbjuder vi även ”Outsourcing Solutions” inom områden som compliance, riskhantering och finansiell juridik.

Vår lokala närvaro gör det möjligt för oss att anpassa våra lösningar utifrån de specifika förhållanden som råder på den nordiska marknaden och genom att utnyttja styrkan i vår internationella organisation kan vi hjälpa våra kunder i alla skeden av sin resa, från tanke till handling.

Besök zeb gruppen 

 

 

Publikation
European Banking Study 2019
 
Inblick
Ett år med GDPR – reflektioner och rekommendationer
 
Inblick
Ny rapport pekar ut hot och risker för penningtvätt och finansiering...
 
Inblick
Uppdragsavtal – nya riktlinjer från EBA
 
ADDRESS

Biblioteksgatan 11
111 46 Stockholm

KONTAKT
Stockholm@zeb.se