Konsult med erfarenhet inom kapitaltäckningsfrågor och ICLAAP-arbete Konsult med erfarenhet från arbete med operativa risker och informationssäkerhet Myndigheternas åtgärder med anledning av Coronakrisen European Banking Study 2019 Ett år med GDPR – reflektioner och rekommendationer Ny rapport pekar ut hot och risker för penningtvätt och finansiering av terrorism MiFID II – vad hände sen? Uppdragsavtal – nya riktlinjer från EBA Dags att utvärdera och effektivisera försäkringsdistributionen GDPR-brister hos 16 procent av granskade företag
ADDRESS

Biblioteksgatan 11
111 46 Stockholm