Nya regler för försäkringsbolag om IKT- och säkerhetsrisker Uppdaterade riktlinjer om intern styrning och kontroll för kreditinstitut Hög tid för försäkringsbolagen att anpassa sig till de nya omfattande reglerna om outsourcing till molntjänstleverantörer European Asset Management Study 2020: Treading on thin ice? – Rethinking strategy in an uncertain world Med en intern VaR-modell kan kreditinstitut kraftigt reducera kapitalkraven för kreditspreadrisk zeb.CFO Study 2020: Trycket på bankernas CFO:er fortsätter att öka Ersättningsregler i de nya kapitaltäckningsreglerna för värdepappersbolag (IFR/IFD) Hur kan COVID-19 påverka Sveriges och Europas banker? Covid-19-pandemin – Implikationer för bankernas riskhantering Ytterligare myndighetsåtgärder med anledning av Coronakrisen
ADDRESS

Biblioteksgatan 11
111 46 Stockholm