Hur kan COVID-19 påverka Sveriges och Europas banker? Covid-19-pandemin – Implikationer för bankernas riskhantering Ett år med GDPR – reflektioner och rekommendationer Ny rapport pekar ut hot och risker för penningtvätt och finansiering av terrorism MiFID II – vad hände sen? Uppdragsavtal – nya riktlinjer från EBA Dags att utvärdera och effektivisera försäkringsdistributionen GDPR-brister hos 16 procent av granskade företag Kreditriskhantering – nya regler från Finansinspektionen PSD 2 – Nya regler på betaltjänstområdet
ADDRESS

Biblioteksgatan 11
111 46 Stockholm