EBA:s nya riktlinjer om roll och ansvar för AML/CFT Compliance Officer Kundengagemang, hyperpersonalisering, datadriven försäljning – erfarenhet från retail banking Nya regler för försäkringsbolag om IKT- och säkerhetsrisker Uppdaterade riktlinjer om intern styrning och kontroll för kreditinstitut Hög tid för försäkringsbolagen att anpassa sig till de nya omfattande reglerna om outsourcing till molntjänstleverantörer Med en intern VaR-modell kan kreditinstitut kraftigt reducera kapitalkraven för kreditspreadrisk Ersättningsregler i de nya kapitaltäckningsreglerna för värdepappersbolag (IFR/IFD) Ytterligare myndighetsåtgärder med anledning av Coronakrisen Hantering av IT-risker och säkerhetsrisker – nya riktlinjer från EBA Myndigheternas åtgärder med anledning av Coronakrisen
ADDRESS

Biblioteksgatan 11
111 46 Stockholm