Nyhet

Nya krav på rapportering enligt IORP 2

Publicerad: 2018-06-04

INTRODUKTION

De nya rapporteringsriktlinjerna från EIOPA och ECB innebär att första rapporteringstillfälle blir per det tredje kvartalet 2019. Det är alltså dags för de tjänstepensionsinstitut som berörs att börja förbereda sig. Data som ska rapporteras omfattar bland annat poster från balansräkning och detaljerad information om investeringstillgångar. Vi har ett verktyg, zeb.control som hanterar den nya IORP2-rapporteringen. Den är intuitiv att använda, lätt att implementera, säkerställer noggrannhet samt sänker kostnaderna för rapporteringen.

VÅR LÖSNING

 • Regelbunden rapportering baserat på EIOPA- och ECB-specifikationer
 • Skapande av rapporteringsfil i det specificerade XBRL-formatet för inlämnande av data till tillsynsmyndigheten
 • Automatisk XBRL-validering baserad på EIOPA-taxonomin inkl. tydlig felrapportering och möjlighet till korrigeringar
 • Enkla, intuitiva gränssnitt för datainmatning
 • Loggning av ändringar och process för godkännande
 • Vårt erbjudande omfattar tekniskt stöd och support av konsulter

ER NYTTA

 • Vår långvariga erfarenhet av regulatorisk rapportering och rapporteringsverktyg
 • Snabb och sömlös implementering som kan vara klar innan första rapporteringstillfället
 • Fast pris tillgängligt för att säkerställa budgetmål
 • Bevisad noggrannhet i rapporteringen, vilket möjliggör effektiva rapporteringsprocesser och undviker extra kostnader
 • Flexibilitet vad gäller behov av verktyg som kan fungera med existerande äldre rapporteringssystem och verktyg

ERBJUDANDE

Tack vare att vi är en ledande konsultfirma för den finansiella tjänstesektorn och har en lång erfarenhet av rapporteringslösningar, kan vi leverera en rapporteringslösning anpassad efter era behov, till ett fast pris.

BRA ATT KÄNNA TILL

KPMG genomförde 2016 en oberoende undersökning där 15 internationella mjukvaruleverantörer som erbjuder kombinerade verktyg för Solvens II, IFRS 9 och IFRS17 jämfördes enligt olika kriterier. Resultatet visade att vårt verktyg zeb.control, fick det bästa betyget av alla verktyg med högsta poäng i 5 av 6 kategorier.

Vill du veta mer? Hör gärna av dig till oss!

 

Fanny Edman

Manager

fanny.edman@zeb.se

Mobilnr 076 526 82 53

FLER NYHETER

ADDRESS

Biblioteksgatan 11
111 46 Stockholm