Nyhet

Ytterligare myndighetsåtgärder med anledning av Coronakrisen

Publicerad: 2020-05-25

Ytterligare myndighetsåtgärder med anledning av Coronakrisen

I slutet av mars publicerade vi en sammanställning av myndighetsåtgärder till följd av Coronakrisens framfart. Sedan dess har pandemin fortsatt, och tillsynsmyndigheter presenterar löpande nya åtgärder riktade till finansmarknadens aktörer. Nedan följer en sammanfattning av de viktigaste åtgärderna som presenterats de senaste veckorna.

Bank

  • FI återupptar arbetet med tillsynsundersökningar. Stoppet mot löpande tillsynsmöten, undersökningar och informationshämtning förlängs inte. Arbetet återupptogs den 4 maj, och gäller flertalet tillståndstyper. Läs mer här
  • FI klargör myndighetens syn avseende tillämpningen av EBA:s nya riktlinjer om moratorium. FI bedömer att undantag från amorteringskrav på bolån samt amorteringslättnader för små och medelstora företag som följer av Riksgäldens kreditgarantier är sådana åtgärder som kan betraktas som generella moratorier enligt riktlinjerna. Läs mer här

Försäkring

  • EIOPA uppmanar försäkringsbolag att tillfälligt upphäva alla diskretionära utdelningar och återköp av aktier som syftar till att ersätta aktieägarna. Vidare rekommenderas återhållsamma policies för rörliga ersättningar. Läs mer här
  • EIOPA publicerar en konsumentguide med tips riktade till försäkringskunder med anledning av coronavirusets spridning. Guiden uppmanar konsumenter att förbereda sig aktivt på eventuell skada. Läs mer här

Värdepapper

  • ESMA påminner om vikten av omsorgsplikt och konsumentskydd enligt Mifid 2. I flera europeiska länder ser tillsynsmyndigheter en ökad handelsfrekvens från konsumenter. Värdepappersbolag uppmanas ta särskilda steg och upplysa sina kunder om de risker som marknadsläget medför. Läs mer här
  • De Europeiska tillsynsmyndigheterna (EBA, ESMA & EIOPA) publicerar ändring i teknisk standard för icke CCP-clearade derivat. Implementationsfasen för att införa marginalkrav för derivat som clearas utanför centrala motparter förlängs. Läs mer här

Vi på zeb fortsätter att bevaka tillsynsmyndigheternas agerande i samband med den pågående krisen och ni är välkomna att ta kontakt med oss om ni önskar diskutera implikationerna av de åtgärder som genomförs.  

 

Mikael Flod

Senior Manager

Mikael.flod@zeb.se

Mobilnr 0708 211 356

 

Alice Hammarroth

Senior Manager

alice.hammarroth@zeb.se

Mobilnr 0729 682 289

 

 

FLER NYHETER

ADDRESS

Biblioteksgatan 11
111 46 Stockholm