Lediga jobb
(Senior) Consultant Finance & Risk
 
Nyhet
EBA:s nya riktlinjer om roll och ansvar för AML/CFT Compliance Officer
 
Frukostseminarie
Kundengagemang, hyperpersonalisering, datadriven försäljning - erfarenhet från retail banking
 
Nyhet
Nya regler för försäkringsbolag om IKT- och säkerhetsrisker
 
Nyhet
Uppdaterade riktlinjer om intern styrning och kontroll för kreditinstitut
Lediga jobb
Konsult med erfarenhet inom kapitaltäckningsfrågor och ICLAAP-arbete
Lediga jobb
Konsult med erfarenhet från arbete med operativa risker och informationssäkerhet
Nyhet
Hög tid för försäkringsbolagen att anpassa sig till de nya omfattande reglerna om outsourcing...
Publikation
European Asset Management Study 2020: Treading on thin ice? - Rethinking strategy in an...
Nyhet
Med en intern VaR-modell kan kreditinstitut kraftigt reducera kapitalkraven för kreditspreadrisk
Publikation
zeb.CFO Study 2020: Trycket på bankernas CFO:er fortsätter att öka
Nyhet
Ersättningsregler i de nya kapitaltäckningsreglerna för värdepappersbolag (IFR/IFD)
Inblick
Hur kan COVID-19 påverka Sveriges och Europas banker?
Inblick
Covid-19-pandemin – Implikationer för bankernas riskhantering
Nyhet
Ytterligare myndighetsåtgärder med anledning av Coronakrisen
Nyhet
Hantering av IT-risker och säkerhetsrisker – nya riktlinjer från EBA
Nyhet
Myndigheternas åtgärder med anledning av Coronakrisen
Nyhet
IFR/IFD - De nya kapitaltäckningsreglerna för värdepappersföretag
Publikation
European Banking Study 2019
Inblick
Ett år med GDPR – reflektioner och rekommendationer
Inblick
Ny rapport pekar ut hot och risker för penningtvätt och finansiering av terrorism
Inblick
MiFID II - vad hände sen?
Inblick
Uppdragsavtal – nya riktlinjer från EBA
Inblick
Dags att utvärdera och effektivisera försäkringsdistributionen
Inblick
GDPR-brister hos 16 procent av granskade företag
Inblick
Kreditriskhantering – nya regler från Finansinspektionen
Publikation
Europas banker står inför ett vägskäl
Nyhet
Nya krav på rapportering enligt IORP 2
Inblick
PSD 2 – Nya regler på betaltjänstområdet
Inblick
Risk appetite framework as a chance to improve bank’s risk governance
Nyhet
IORP 2 - Vi kan hjälpa er att bli redo
Event
zeb.fintech event
Inblick
GDPR deep dive—how to implement the ‘right to be forgotten’
Inblick
Brexit consequences for the UK asset management industry
Nyhet
zeb.market flash (Issue 24 – January 2018)
Nyhet
Welcome to the brand new InsuranceHub by zeb
Inblick
Organisational alignment of the Data Protection Officer
Publikation
European Banking Study
ADDRESS

Biblioteksgatan 11
111 46 Stockholm