Publikation

European Asset Management Study 2020: Treading on thin ice? – Rethinking strategy in an uncertain world

Publicerad: 2020-12-08

Sedan vår senaste undersökning i början av 2019 har miljön för den globala ekonomin förändrats i en tidigare otänkbar hastighet. Men, även innan Covid-19-krisen fanns ett behov för kapitalförvaltare att vidta åtgärder för att säkerställa en lönsam och framtidssäker verksamhet. I den här rapporten presenterar vi uppdaterad data från vår nya undersökning av kapitalförvaltare med ett starkt europeiskt fotavtryck och simulerar inverkan på lönsamhet och tillväxt för olika typer av aktörer och förvaltningsmodeller.

Beställ din kopia av rapporten här: https://zeb-consulting.com/en-DE/european-asset-management-study-2020

FLER NYHETER

ADDRESS

Biblioteksgatan 11
111 46 Stockholm